KAS GERBIA BITES, TAS IR PATS YRA PAGARBOS VERTAS

Naujienos

Įrašė: Adminas, 17-07-04

2017 06 24 Svarstytas klausimas dėl draugijos metinio nario mokesčio:

NUTARTA: pradedant 2017 iki 20171231 privalo pervesti į draugijos sąskaitą.

Nario mokestis: 10 eur/metams.

Jei mokestis nesumokamas iki sekančių metų gegužės 1d. draugijos narys automatiškai šalinamas iš draugijos narių.

Draugijos sąskaitos numeris: LT225011600014000261, gavėjo pavadinimas: SKUODO BITININKŲ DRAUGIJA "MEDUVĖ".

nario mokesčiai grynais pinigais nepriimami.

jei mokėjimas atliekamas už kitą asmenį, mokėjimo aprašyme nurodykite draugijos nario, už kurį mokama vardą ir pavardę.

Įrašė: Adminas, 17-07-04

Susipažinimui su svarstytais klausimais ir priimtais nutarimais: Susirinkimo 2017 06 24 protokolas

Įrašė: Adminas, 17-01-19

Bitininkų susirinkimo 2017 01 14 spręstų klausimų ir priimtų nutarimų protokolas. Viso dalyvavo 20 narių.

  1. www.meduve.lt svetainės perdavimas draugijai. Iki šiol jos mokesčius ir eksploataciją buvo draugijos pirmininko asmeninių lėšų klausimas.

Nutarta vienabalsiai 19 už (pirmininkas susilaikė): nebetęsti svetainės veiklos. Svetainė www.meduve.lt nustos veikti 2017 06 27. Tuo pačiu ir elektroninis paštas info@meduve.lt

  1. Draugijos narių informavimas apie susirinkimus.

Nutarta (vienabalsiai 19 už (pirmininkas susilaikė): Skelbti rajono laikraštyje informavimo skiltyje 2 kartus. Mokant po 6 eur už vieną skelbimą (viso: 12EUR)

  1. Klausimas dėl 2016m bitininkų šventei pirktų kepurėlių kainos padengimo iš draugijos biudžeto. Pirktos kepurėlės vieno draugijos nario savo lėšomis (57eur).

Nutarta (daugumos nutarimu) perkelti klausimą susirinkimui kai bus dalinami vaistai 2017m bičių gydymui.

  1. Naujo valdybos nario rinkimas: Atsistatydino narys V. Viluckas. Pasiūlyta kandidatūra: Dainora Naujokienė.

Nutarta: valdybos narys išrinktas vienbalsiai. (valdybą sudaro: Dainora Naujokienė, Valis Jonkus, Richardas Kungys)

  1. 2 procentų nuo pajamų mokesčio skyrimas draugijai.

Nutarta: pasidomėti nariams dėl pažįstamų draugų, kolegų ar artimųjų, kurie neturi kur panaudoti savo 2 proc. nuo mokesčių, galimybės skirti savo mokesčių dalį paremti draugiją.

Vytautas Gedrimas

+37061399555Next page: Įstatai

Skuodo rajono
bitininkų draugija "MEDUVĖ"
Statybininkų g. 5, Skuodas
El. paštas: info@meduve.lt
Pirmininkas: Vytautas Gedrimas
Tel.: +37061399555

© 2011 - Visos teisės saugomos

SPRENDIMAS: ezo